O podjetju

KAMNOSEŠTVO VODNIK je bilo ustanovljeno že daljnega leta 1860. Na samem začetku je podjetje delovalo v Podutiku, kasneje pa se je preselilo na tedanjo Kolodvorsko ulico 34 v Ljubljani. Po vojni se je podjetje preselilo nazaj v PODUTIK, kjer deluje še danes.

ALOJZIJ VODNIK (kamnosek in gospodarstvenik) je po smrti očeta LOVRENCA VODNIKA (kamnoseškega mojstra in gostilničarja) leta 1891 prevzel kamnoseško podjetje na Kolodvorski ulici. S časom je obrt še povečal in jo strokovno dvignil med prve v tedanji državi.

Kamnoseška dela je podjetje izvajalo tudi po načrtih našega največjega arhitekta JOŽETA PLEČNIKA. Po njegovi smrti pa so sodelovali z različnimi arhitekti, največ z TONETOM BITENCEM.

Izpod rok kamnoseštva VODNIK je v dolgoletni bogati tradiciji nastalo veliko impresivnih del. Vseskozi pa so v podjetju dajali tudi velik poudarek restavratorstvu. Od ustanovitve pa do danes so izdelali že več tisoč nagrobnih spomenikov in iz kamna opremili na stotine stavb (notranja oprema, obloge fasad, vratni in okenski portali, stopnišča, obloge tal in sten ter podobno).

S kamnom so opremili tudi več kot 100 CERKVA (oltarji, tlaki, krstilnice, stebrišča in podobno) na območju bivše Jugoslavije. Izdelki kamnoseštva VODNIK krasijo številne sakralne objekte v Ljubljani, Bogojini, Črnučah, Škofji loki, na Blejskem otoku, Zagrebu, Beogradu, Dunaju in drugod. Med drugim so njihova dela: notranjost STOLNICE v Ljubljani, PLEČNIKOVA KRSTILNICA v Škofji loki, OLTAR v FRANČIŠKANSKI CERKVI v Ljubljani, KRSTILNICA v cerkvi Sv.Mihaela v Mengšu in PAVILJON na Brionih.

Neizbrisen pečat je podjetju s svojimi impresivnimi deli ter neizmerno ljubeznijo do obdelave naravnega kamna dal tudi kamnoseški mojster STANKO VODNIK (1911 - 1999).

V 70-ih letih prejšnjega stoletja pa je JANI VODNIK st. zgradil kamnoseško delavnico na Podutiški cesti 138 v Podutiku. Podjetje je uspešno vodil več kot tri desetletja. Po njegovi upokojitvi  je družinsko podjetje prevzel sin JANI VODNIK ml., ki je tako predstavnik že PETE GENERACIJE družinskega podjetja KAMNOSEŠTVO VODNIK iz PODUTIKA v LJUBLJANI.