GRANIT sodi med magmatske kamnine,ki nastajajo s kristaljenjem silikatne taline,pravimo ji magma ali žlindra. Granit je najbolj razširjena kamnina iz podskupine globočin,to je kamnin,ki se strjujejo globoko v zemeljski skorji. Granit je zelo trda in trdna kamnina.Zelo obstojna je na vremenske vplive in mehanske obremenitve,zato je še posebno primeren za zunanje površine. Z različno površinsko obdelavo granita dosežemo raznolikost uporabe.Površina je lahko polirana,špičena,peskana ali žgana. Granit se zaradi svojih lastnosti,barvnih raznolikosti in preprostega čiščenja množično uporablja za kuhinjske,kopalniške in gostinske pulte,nagrobne spomenike in njihove dodatke,okenske police,stopnice,obloge kaminov,tal in sten,notranje ter vrtne mize in klopi,različne okrasne izdelke za dom,vrt in podobno,itd.

MARMOR je gosta metamorfna kamnina,ki je nastala s prekristalizacijo apnenca-(kalcitni marmor) ali dolomita-(dolomitni marmor). Beseda marmor je grškega izvora-(marmaros) kar pomeni bleščeč,lesketajoč. Marmor je sestavljen iz brezbarvnih drobnih ali večjih zrnc z ravnimi ploskvicami in se lesketa.V nekaterih marmorjih so primesi drugih mineralov,pogosto v plasteh,lečah ali razpršene med zrni. Izraz marmor večkrat označuje apnenec in druge usedlinske kamnine,ki jih je mogoče dobro zgladiti,na primer hotaveljski marmor.Čisti marmor je popolnoma bel.Svetovno znan je marmor iz Carrare v Italiji. Marmor se je uveljavil že v antiki kot zelo plemenit material. Dobra obdelovalnost marmorju odpira številne možnosti uporabe. Marmor je zaradi svojih značilnosti uporaben predvsem v notranjih prostorih,kjer s svojo barvno raznolikostjo zasije v vsem svojem sijaju.